خرید بالای 70 هزار تومان ارسال رایگان می باشد.

 

دمنوش آویشن

آویشن شیرازی 75گرمی کُرنو

15.000 تومان

 

دمنوش شیرین برگ

استویا (شیرین برگ) 75گرمی کُرنو

12.000 تومان

 

دمنوش اسطوخدوس

اسطوخدوس 50گرمی کُرنو

8.000 تومان

 

دمنوش بابونه

بابونه 100گرمی کُرنو

15.000 تومان

 

دمنوش بادرنجبویه

بادرنجبویه 60 گرمی کُرنو

8.000 تومان

 

دمنوش به لیمو

به لیمو 50گرمی کُرنو

8.500 تومان

 

دمنوش بهار نارنج

بهارنارنج 80گرمی کُرنو

9.000 تومان

 

دمنوش بومادرام

بومادران 100گرمی کُرنو

12.500 تومان

 

دمنوش بادرنجبویه و زیرفون

دمنوش بادرنجبویه و زیرفون 100گرمی کُرنو

13.000 تومان

 

دمنوش به لیمو

دمنوش به لیمو و زیرفون100گرمی کُرنو

13.000تومان

 

دمنوش ده گل

دمنوش ده گل 100گرمی کُرنو

28.000تومان

 

دمنوش 11گیاه ضد سرماخوردگی 100گرمی کُرنو

30.000 تومان

 

زیرفون

زیرفون50گرمی کُرنو

8.000 تومان

 

دمنوش سرخ ولیک

سرخ ولیک100گرمی کُرنو

9.500تومان 

 

دمنوش سنبل الطیب

سنبل الطیب50گرمی کُرنو

30.000تومان

 

دمنوش گل محمدی

غنچه گل محمدی75گرمی کُرنو

14.000 تومان

 

دمنوش مریم گلی

مریم گلی75گرمی کُرنو

12.000 تومان

 

دمنوش پنیرک

پرسیاوشان 50گرمی کُرنو

7.000 تومان

 

دمنوش پنیرک

پنیرک 75گرمی کُرنو

13.000 تومان

 

دمنوش پونه کوهی

پونه کوهی 50گرمی کُرنو

6.000تومان 

 

دمنوش چای ترش

چای ترش 50گرمی کُرنو

13000تومان

 

دمنوش چای سبز

چای سبز100گرمی کُرنو

7.000 تومان

 

دمنوش چای سفید

چای سفید75گرمی کُرنو

35.000تومان

 

دمنوش چای کوهی

چای کوهی30گرمی کُرنو

7.000تومان

 

دمنوش کاکوتی

کاکوتی50گرمی کُرنو

8.000تومان

 

دمنوش گل بنفشه

گل بنفشه 30گرمی کُرنو

13.000تومان

 

دمنوش گل ختمی

گل ختمی75گرمی کُرنو

10.000تومان

 

دمنوش گل زارک

گل زارک 60گرمی کُرنو

10.000تومان

 

چای زوفا

 گل زوفا 75گرمی کُرنو

10.000 تومان

 

دمنوش گل ساعتی

گل ساعتی 50 گرمیکُرنو

42.000 تومان