خرید بالای 70 هزار تومان ارسال رایگان می باشد.

 

نخود

نخود 900 گرمی کُرنو

12.000 تومان

 

لوبیا-قرمز

لوبیا قرمز 900 گرمی کُرنو

15.000تومان

 

لوبیا چشم بلبلی

لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی کُرنو

22.000تومان

 

لوبیا چیتی

لوبیا چیتی 900 گرمی کُرنو

17.500 تومان

 

عدس

عدس ایرانی 900 گرمی کُرنو

12.500 تومان

 

عدس ریز

عدس ریز 900 گرمی کُرنو

12.000 تومان

 

لپه باقالی

لپه باقالی 900 گرمی کُرنو

22.000 تومان

 

 

دال عدس

دال عدس 900 گرمی کُرنو

12.000 تومان

 

نخود و لوبیا

نخود و لوبیا 900 گرمی کُرنو

14.000 تومان

 

لپه زرد

لپه ریز 900 گرمی کُرنو

18.000 تومان

 

شاهدانه

شاهدانه 900 گرمی کُرنو

28.500 تومان

 

لیمو

لیمو خشک 400 گرمی کُرنو

3.500 تومان

 

ماش

ماش 900 گرمی کُرنو

17.000 تومان